Biedrības darbības mērķis - veicināt koledžu un augstskolu, kas īsteno īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, attīstību un pilnveidošanos, to darbības efektivitātes paaugstināšanu.
Latvijas Koledžu asociācija savas darbības laikā izveidojusi aktīvu starptautisku sadarbību ar līdzīgām institūcijām Eiropā un ASV, cenšoties popularizēt savu veikumu un pārņemot kolēģu labākās tradīcijas un pieredzi.
Latvijas Koledžu asociācija dibināta 2002.gadā un apvieno gan valsts, gan privāto personu dibinātās Latvijas koledžas, kā arī vairākas augstskolas, kurās tiek īstenotas arī koledžu līmeņa studiju programmas. Šobrīd asociācijā ir 23 biedri.

kolasoc

 

Īsā cikla augstākā izglītība: Quo vadis?

Sadarbības partneri

Latvijas Republikas Saeima
https://www.saeima.lv/

Izglītības un zinātnes ministrija
https://www.izm.gov.lv/lv

Kultūras ministrija
https://www.km.gov.lv/lv

Iekšlietu ministrija
https://www.iem.gov.lv/lv

Labklājības ministrija
https://www.lm.gov.lv/lv

Veselības ministrija
https://www.vm.gov.lv/lv

Latvijas Zinātņu akadēmija
https://www.lza.lv/

Augstākās izglītības padome
http://www.aip.lv/

Latvijas Darba devēju konfederācija
https://lddk.lv/

Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrība
https://www.lizda.lv/

Rektoru padome
https://likumi.lv/ta/id/139849-rektoru-padomes-nolikums

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
https://www.chamber.lv/

Latvijas Studentu apvienība
https://www.lsa.lv/